Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar

És el càncer de còlon hereditari?

26-10-2020
És el càncer de còlon hereditari?

El càncer colorectal, que engloba el càncer de còlon i el càncer de recte, és un greu problema de salut pública que afecta cada any a més de 30.000 individus a Espanya i és la segona causa de mort per càncer després de pulmó en homes i mama en dones. La gran majoria d'aquests casos són esporàdics, és a dir, estan causats principalment per una acumulació de factors ambientals entre els quals destaquen el tabac, l'alcohol, certs aliments o el sedentarisme. Entre aquests factors hi ha alguns en què podem actuar per reduir el risc de patir aquest tipus de càncer, com disminuir els greixos animals i augmentar la fibra en la nostra dieta, evitar el sedentarisme i l'obesitat o no fumar. En canvi, hi ha altres factors en els quals no podem influir com és l'edat: més d'un 90% dels tumors en el còlon es diagnostiquen a partir dels 50 anys i poden ser fruit de mutacions genètiques que es produeixen a les nostres cèl·lules al llarg de la vida. Altres factors que predisposen a aquest tipus de càncer és manifestar malalties inflamatòries intestinals cròniques com el Crohn o la colitis ulcerosa.

Més enllà de tots aquests casos descrits anteriorment i que, repetim, es consideren esporàdics, es calcula que al voltant del 30% del global del càncer de còlon i recte ve determinat per algun tipus d'herència familiar. Això vol dir que certes variants genètiques es transmeten al llarg de les generacions aportant als individus afectats un risc superior a patir càncer al llarg de la seva vida comparat amb la resta de la població. Aproximadament un quart d'aquests casos corresponen als anomenats síndromes de predisposició genètica al càncer colorectal per als quals estan molt ben definits els gens causants de la predisposició i el seu patró d'herència associat. En general, les variants que afecten aquests gens presenten alta penetració, el que significa que aporten un risc molt elevat a presentar la malaltia. Entre els més comuns d'aquestes síndromes es troben la síndrome de Lynch i la poliposi adenomatosa familiar (FAP, de l'anglès familial adenomatous polyposis).

La síndrome de Lynch, també coneguda com a càncer colorectal hereditari no polipòsic és la síndrome més freqüent de càncer de còlon i recte hereditari, englobant entre el 2 i el 3% del total d'aquest tipus de càncer i amb una prevalença estimada d'1 cada 440 individus en la població. Els individus afectats per aquesta síndrome presenten una predisposició genètica a patir no només càncer colorectal, sinó també altres tipus de tumors com, per exemple, d'endometri en dones. La gran majoria de variants que causen la síndrome de Lynch afecten un grup de gens encarregats de reparar errors en l'ADN com són MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2. L'estudi genètic per al diagnòstic molecular de la síndrome de Lynch està indicat per a individus que compleixin una sèrie de criteris que han estat establerts i revisats per experts internacionals. Entre aquests requisits es troben:

- Haver estat diagnosticat de càncer colorectal abans dels 50 anys.

- Haver presentat més d'un càncer colorectal o associat a síndrome de Lynch sense importar l'edat d'aparició.

- Presentar un o més familiars de primer grau amb presència de tumor associat a síndrome de Lynch i amb un dels tumors diagnosticats abans dels 50 anys d'edat.

D'altra banda, la FAP és la segona síndrome més comuna de càncer colorectal hereditari, representant l’1% del global del càncer de còlon i recte i amb una prevalença d'1 cada 10.000 individus en la població. En aquest cas, la causa genètica es deu a variants en el gen APC, un conegut gen supressor de tumors. A diferència de la síndrome de Lynch, els individus afectats per la FAP manifesten entre centenars i milers de pòlips adenomatosos, un tipus de lesió benigna a la paret del còlon, a partir de la segona dècada de la vida. Aquestes lesions, amb el temps poden convertir-se en tumors malignes, de manera que els pacients afectats tenen un risc molt més elevat de patir càncer que la població no afectada per aquesta malaltia. De fet, els pacients portadors de mutacions en el gen APC tenen un risc proper a el 100% de patir càncer de còlon o recte si no es realitza cap acció preventiva.

Les anàlisis genètiques per ambdues condicions, síndrome de Lynch i PAF, així com per les altres síndromes que predisposen al càncer colorectal, són claus per poder determinar el risc de desenvolupar càncer en pacients afectats o familiars dels mateixos. Un cop confirmat el diagnòstic genètic, el genetista pot oferir al pacient l'assessorament corresponent que permetrà establir mesures preventives per tal de no desenvolupar el càncer o, si més no, de detectar-lo en les seves fases més inicials, moment en el qual el tractament serà molt més efectiu.