Test del virus del papil·loma humà per prevenir el càncer de coll d’úter

Dispositiu triat per la Conselleria de Sanitat de la Xunta de Galícia per al seu Programa Poblacional de Cribratge de Càncer de Cèrvix.

La prova sense dolor ni molèsties

Intimitat · La prova que et fas tu mateixa

Comoditat · La prova que et fas on vulguis

Flexibilitat · La prova que et fas quan vulguis

Per què
controlar el virus
del papiloma
humà VPH?

És la
infecció de
transmissió
sexual més
freqüent
El 80% de
les dones
s'infectaran
en algun moment
de la seva vida

Causa el 99%
dels casos
de càncer
de coll d'úter

Les societats mèdiques recomanen l'ús del test de VPH de manera preferent per a la prevenció del càncer de coll d'úter.

La SEGO (Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia) i la AEPCC (Associació Espanyola de Patologia Cervical i Colposcopia) recomanen realitzar una prova de VPH cada 5 anys a totes les dones entre 30 i 65 anys, i reconeixen una major sensibilitat d'aquest test per a detectar neoplàsies (cèl·lules de caràcter tumoral) en comparació amb la citologia ginecològica convencional. L'OMS (Organització Mundial de la Salut) i la ACS (American Cancer Society) consideren de gran utilitat els dispositius d'autopresa de cara a baixar la prevalença de la malaltia, i per això recomanen incorporar-los als programes nacionals de cribratge de càncer de coll d'úter.

Walboomers, J M et al. “Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide.” The Journal of pathology vol. 189,1 (1999): 12-9.

El VPH és el 2n
agent infecciós
responsable de
càncer*
El càncer de
coll d'úter
és la 4a causa de
mort per càncer
en dones*
La taxa de
mortalitat de
càncer de
coll d'úter
és del 50%*
La principal causa del càncer de coll d'úter és la infecció genital del virus del papil·loma humà. Fins avui es coneixen 40 soques del virus que infecten el tracte anus-genital i que es classifiquen en diferents categories depenent del risc de produir lesions malignes. Els de baix risc s'associen a l'aparició de condilomes o berrugues genitals, mentre que els d'alt risc produeixen lesions en el coll uterí que poden progressar i donar lloc a càncer de coll d'úter.

Realitzar un test del virus del papil·loma i distingir entre la presència de virus de baix i alt risc, així com la persistència de la infecció, permet identificar aquelles pacients amb un risc elevat de desenvolupar càncer de coll d'úter o de cèrvix, i fer un pronòstic i seguiment del cas.

La infecció de VPH d'alt risc que persisteix més de 4 anys augmenta el risc de càncer per 100
*Dades poblacionals a escala mundial segons l'OMS

Per què
realitzar-se el
VPH Test Control
d’ADN Institut?

Ofereix més sensibilitat que la citologia

Detecta la infecció en les fases inicials

Orozco-Colín et al. 2010. Int J Infect Dis. 14:1082
Arbyn et al. 2012. Vaccine 2012 Nov 20;30.

L'autopresa afavoreix el control

Més facilitats per a la salut de la dona

Intimitat
Et pots realitzar
la prova
tu mateixa

Comoditat
Et pots realitzar
la prova
on vulguis
Flexibilitat
Et pots realitzar
la prova
quan vulguis

La prova sense dolor ni molèsties

El test més complet pel control del VPH

Detecta el 100% de les soques d'alt risc

VPH Test Control / Basic

Diagnòstic de VPH. Inclou el 100% de les soques d'alt risc associades a càncer de coll d'úter, així com soques de risc mitjà.

19 Soques
· 12 Risc alt
· 7 Risc mitjà

VPH Test Control / Complete

Diagnòstic de VPH. Inclou el 100% de les soques d'alt risc associades a càncer de coll d'úter, així com soques de risc mitjà i també de risc baix, associades a l'aparició de candilomas o berrugues genitals.

37 Soques
· 12 Risc alt
· 7 Risc mitjà
· 18 Risc baix

El test detecta el 100% de las cepas de alto riesgo, más las 7 de medio riesgo presentes relacionadas con cáncer de cuello de útero. Además la versión Complete analiza 18 cepas de bajo riesgo relacionadas con sintomatología leve como verrugas genitales.

Autopresa amb màxima fiabilitat

Amb el pinzell d'Evalyn Brush

Evalyn Brush és l'únic dispositiu d'autopresa que ofereix un pinzell flexible per a un major confort i garantia de presa de mostra, així com un disseny ergonòmic que garanteix la màxima comoditat. La implementació d'Evalyn Brush s'ha validat mitjançant estudis mèdics i ha demostrat l'obtenció de mostres vàlides en, com a mínim, el 99,69% dels casos.

Dispositiu triat per la Conselleria de Sanitat de la Xunta de Galícia per al seu Programa Poblacional de Cribratge de Càncer de Cèrvix.

*La funció única del dispositiu és la recollida de mostra i, per tant, està subjecte a una posterior anàlisi al laboratori mitjançant avançades tècniques que permeten elaborar el diagnòstic.

Com
realitzar la
prova?

Una vegada tens a casa el VPH Test Control d’ADN Institut

Segueix els següents passos

Treu l’Evalyn Brush de l’envàs. No llencis l’embalatge, ja que és necessari per a enviar l’Evalyn Brush al laboratori després del seu ús.

Posa’t dempeus per a prendre la mostra. Adopta una postura còmoda (per exemple, com si anessis a col·locar-te un tampó).

Col·loca l’Evalyn Brush a la bossa de plàstic
subministrada, i segella-la.

Usa el sobre de devolució
per a enviar la bossa de plàstic amb l’Evalyn Brush, juntament amb el formulari de sol·licitud degudament signat.

1
Compra’l i
t’ho enviem
a casa.

2
Fes la prova
quan, com i
on vulguis.

3
Envia’ns la
mostra i rep
els resultats.

Sol·licita
el teu

VPH Test
Control

En pocs dies ho rebràs a casa:

VPH Test Control

Test de control de la infecció del virus del papil·loma humà per a prevenir el càncer de coll d’úter.

A ADN Institut oferim 2 tipus de test del VPH. Tots dos detecten el 100% de les soques d’alt risc associades amb càncer de coll d’úter. Prova recomanada per al cribratge de càncer de coll d’úter segons els comitès d’experts.

Avantatges

· Intimitat: La prova te la pots realitzar tu mateixa.

· Comoditat: Pots realitzar la prova on vulguis.

· Flexibilitat: Pots realitzar la prova quan et vagi millor.

Enviament

· Enviament gratuït Península Ibèrica (24-72h).

· Enviament mostra de retorn sense cost.

· Rebràs el teu informe en 10 dies laborables.

· Per enviaments internacionals o fora de la península Ibèrica, pregunteu condicions aquí.

Tens dubtes?

· FAQs

Altres dones han preguntat això:

· Estic vacunada contra el VPH, cal fer el test?
La vacunació és una estratègia preventiva primària altament eficaç i segura contra el càncer de coll d’úter, però no elimina la necessitat de seguir aplicant a les dones vacunades un programa de prevenció secundària. La vacuna no protegeix contra una infecció ja existent en el moment de la vacunació, ni tampoc protegeix contra tots els tipus de VPH pel que es recomana igualment fer la prova del VPH.
· Puc fer el test si estic menstruant?
No es recomana fer el test durant la menstruació, ja que la sang del cicle menstrual pot interferir en la qualitat de l’anàlisi.
· Puc fer el test si estic embarassada?
No, no es recomana fer el test durant l’embaràs.
· Què significa un resultat positiu?
Un resultat positiu de VPH indica la presència de virus del papil·loma. La infecció no suposa la presència d’un càncer en l’actualitat, però sí que assenyala el risc a desenvolupar-lo en el futur. Per aquesta raó, i en cas de resultat positiu per a tipus d’alt risc i sense importar l’edat de la pacient, es recomana consultar immediatament amb un ginecòleg/a.
· Cada quant haig de realitzar aquesta prova?
Segons les guies dictades per la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetricia (SEGO), el cribratge de càncer de coll uterí s’ha d’iniciar als 25 anys. En dones entre els 30 i els 65 anys d’edat, es recomana com a opció preferent fer el cribratge de càncer cervical mitjançant una prova de VPH clínicament validada cada 5 anys. El cribratge en dones entre els 25 i els 30 anys ha de realitzar-se únicament amb citologia.
· Visito regularment el ginecòleg/a i faig la prova citològica vaginal periòdicament, cal fer el test VPH?
La prova citològica no detecta la presència del virus en si, sinó que avalua la presència de cèl·lules canceroses al coll de l’úter, donant lloc a un percentatge important de falsos negatius. En canvi, el test VPH permet detectar totes aquelles dones infectades pel virus del papil·loma (encara que no mostrin citologia alterada) i que, per tant, es troben en risc de desenvolupar algun tipus de càncer, per tal de poder fer un control preventiu. De fet, la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetricia (SEGO) exposa que el test de VPH té entre un 27 i un 43% més de sensibilitat comparat amb la citologia.
· Quina diferència hi ha entre un test de VPH a partir d’una mostra extreta pel ginecòleg/a o d’una mostra extreta per mi mateixa?
El 99,69% de les mostres obtingudes per la mateixa pacient mitjançant el dispositiu Evalyn brush són vàlides, i no mostren diferència amb una mostra extreta pel ginecòleg/a.
· Per què fer-se el VPH test control d’ADN Institut?
El test de VPH d’ADN Institut inclou la identificació de l’ADN de 37 tipus diferents de virus del papil·loma humà i detecta el 100% de les soques d’alt risc presents relacionades amb càncer de cèrvix. A més, utilitza un dispositiu validat de la farmacèutica Rovers, dedicada des de fa 40 anys al desenvolupament de dispositius mèdics.
· Com enviar la mostra?
Segueixi les instruccions rebudes amb el VPHTestControl. Introdueixi la bossa de plàstic amb el dispositiu Evalyn Brush i el document de Formulari de Sol·licitud dins del sobre de devolució de l’empresa de missatgeria. La mostra ha d’enviar-se durant el mes següent a la presa de la mostra. Per a coordinar la recollida de la mostra truqui al telèfon 93 115 99 50 (horari d’atenció al públic de 8.00h a 16.00h) o escrigui un email a atencio@adninstitut.com. Una vegada organitzada la recollida procedirem a enviar un missatger a la direcció facilitada perquè li reculli el paquet que serà enviat al nostre laboratori.
· Quan s’ha d’enviar la mostra?
La mostra ha d’enviar-se durant el mes següent a la presa de la mostra.
· Com rebré el meu test un cop l’hagi comprat?
Rebrà el paquet en un marge d’1-3 dies laborables. Amb el dispositiu, bosses i material per a tornar la mostra al laboratori a més d’un full d’instruccions tant per la presa de mostra com per l’enviament al laboratori.
· L'ús de preservatius protegeix de la infecció de VPH?
L’ús de preservatius de làtex pot disminuir la probabilitat d’infecció, però no són del tot fiables, ja que la infecció per VPH es pot transmetre per contacte amb altres parts del cos, com els genitals externs o l’anus, que no estan protegides per un preservatiu.
· Què detecta aquesta prova?

Aquesta prova es basa en el tipatge mitjançant PCR de l’ADN de les següents soques de VPH:

BASIC:
• Mitjà-Alt risc: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 i 82

COMPLETE:
• Mitjà-Alt risc: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 i 82 • Baix risc: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 74, 81, 83,
84 i 91

Un resultat positiu a la prova PCR indica la presència del virus. A l’informe es detalla quines soques han resultat positives a la prova PCR.

· Consulta’ns

Envia’ns la teva consulta i et
contestarem al més aviat possible: